Grupa EKOTECH z wyróżnieniem Nowy Impuls 2018

27.09.2018

Grupa EKOTECH otrzymała wyróżnienie przyznawane przez Magazyn Nowy Przemysł oraz portal wnp.pl – „Nowy Impuls 2018”. Doceniony został wkład działalności firmy w budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

26 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach kolegium redakcyjne Magazynu Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl przyznało Grupie EKOTECH wyróżnienie Nowy Impuls 2018 za produkcję spoiw hydraulicznych na bazie popiołów z energetyki węglowej. Decyzja została podjęta po konsultacjach z ekspertami i autorytetami polskiej energetyki.

Jury podejmujące decyzję o przyznaniu wyróżnienia doceniło fakt, że działalności firmy niesie za sobą znaczący wkład w budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Zauważone zostało, że wykorzystanie popiołów z energetyki węglowej w budownictwie to grupa technologii będących sprawdzonym i efektywnym przykładem gospodarki o obiegu zamkniętym funkcjonującym w ramach usług dla energetyki. Do przyznania wyróżniania przyczyniły się także wyniki firmy w zakresie prowadzonych działań: w 2017 r. Grupa EKOTECH sprzedała 250 tys. ton spoiw hydraulicznych. Od początku istnienia (1992) odebrała ok. 10 mln ton popiołów z elektrowni, łącząc tym samym działalność efektywną ekonomicznie z aspektem prośrodowiskowym, co ma szczególne znaczenie w realiach polskiej energetyki zdominowanej przez źródła węglowe. Nie bez znaczenia okazał się także szeroki zakres obszarów, w których wykorzystywane są wytwarzane przez Ekotech produkty, m.in.: budownictwo komunikacyjne (drogowe i kolejowe), hydrotechniczne i ogólne (niwelacje terenów, produkcja spoiw).

Celem inicjatywy Nowy Impuls jest wskazanie na działania, które przyczyniają się do wprowadzania polskiej gospodarki energetycznej na na drogę zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju, racjonalnego wykorzystania zasobów przy jednoczesnym podnoszeniu technicznej niezawodności i optymalizacji wskaźników ekonomicznych. W tym roku szczególny nacisk położono na hasło „Efektywna energia”, z którym to działalność Grupy EKOTECH jest spójna i w pełni je odzwierciedla.

Formuła tegorocznych Impulsów jest bardzo otwarta i pojemna. Interesują nas: modele i rozwiązania organizacyjne, innowacje technologiczne, sprawniejsze, nowocześniejsze, bardziej przyjazne środowisku instalacje wytwórcze, urządzenia i systemy ograniczające straty energii, umożliwiające lepsze zarządzanie jej zużyciem, usprawniające dystrybucję i przesył, służące stabilności dostaw i bezpieczeństwu, wspierające mechanizmy rynku energii, pozwalające lepiej wykorzystywać tradycyjne czy alternatywne paliwa. Wnioski z researchu dotyczącego nowych modeli i rozwiązań sprawdzających się w branży energetycznej zostaną opracowane w formie raportu, który ma spełniać funkcję wszechstronnej prognozy dla sektora.

Wyróżnienie Nowy Impuls 2018 to dla nas potwierdzenie, że prowadzone przez nas działania są nie tylko zauważane i doceniane, ale mają realną szansę wpłynąć na rozwój polskiego sektora energetycznego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, bardziej przyjaznym środowisku – mówi Kamil Szczygielski, prezes zarządu Grupy EKOTECH.