Zamykając obieg w gospodarce

Nasza działalność od początku wpisuje się w założenia gospodarki w obiegu zamkniętym.

Model ten opiera się na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to możliwe. Celem, do którego dąży, jest ograniczenie wytwarzania odpadów do minimum. W tej koncepcji surowce są wielokrotnie wprowadzane do obiegu, nierzadko przechodząc z jednej gałęzi przemysłu do drugiej.

Gospodarka w obiegu zamkniętym to pojęcie szersze niż recycling, który skupia się tylko na końcowym cyklu życia produktu i ponownym wykorzystaniu powstałych z niego odpadów.

W przypadku GOZ uwzględniany jest cały cykl życia produktu, począwszy od fazy projektowej, tak aby służył on możliwie długo, a po jego zużyciu można było wykorzystać możliwie wiele elementów i surowców w innych gałęziach gospodarki, w ten sposób domykając obieg i minimalizując powstawanie jakichkolwiek odpadków.

W naszym przypadku produktem, który przywracamy do obiegu, jest popiół ze spalania węgla, który znajduje zastosowanie w branży budowlanej i rolnictwie.

dowiedz się więcej

Udoskonalenia dla wygody

Grupa EKOTECH powstała i rozwija się dzięki badaniom nad innowacjami. Od samego początku współpracujemy z uczelniami i instytutami badawczymi, dzięki czemu tworzymy jeszcze bardziej efektywne metody wykorzystania popiołu i wpływania na jego właściwości.

Od ponad 20 lat rozwijamy współpracę m.in. Politechniką Warszawską oraz Częstochowską i Łódzką oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Współpracujemy również z licznymi instytutami, w tym: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Energetyki i Nawozów Sztucznych w Puławach oraz Akademią Górniczo-Hutniczą.

Jako firma inwestująca w wiedzę i innowacje zostaliśmy laureatem konkursu Ministerstwa Środowiska, Greenevo – Akcelerator Zielonych Technologii.

Innowacja dla ludzi
i środowiska

Nasza misja to zracjonalizowanie i zwiększenia efektywności przedsięwzięć realizowanych przez naszych Klientów z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego.

Korzystamy w procesie produkcji z substancji zarejestrowanych w Europejskiej Agencji Chemikaliów – nasze surowce są w pełni bezpieczne dla środowiska i organizmów żywych.

Nasz wkład w ochronę środowiska to nie tylko stosowanie niskoemisyjnych zamienników dla produktów takich jak cement i wapno. Dodatkowo poprzez rekultywacje terenów zdegradowanych przywracamy je środowisku i również w ten sposób zmniejszamy oddziaływanie przemysłu na otoczenie.