Grupa EKOTECH w 2018 roku przetworzyła dla budownictwa ponad 300 tys. ton popiołu z energetyki węglowej. Posłużył do budowy m.in. trasy S3

20.12.2018

Grupa EKOTECH, rozwijająca od ponad 20 lat technologię przetwarzania popiołu węglowego w produkty budowlane, w 2018 roku dostarczyła na place budów 319 tys. ton spoiwa TEFRA®. To bardziej ekologiczny zamiennik cementu i wapna, który został wykorzystany m.in. przy budowie oddanego w tym roku odcinka trasy ekspresowej S3 między Nową Solą a Legnicą.

Zwiększenie produkcji TEFRY® o 22 procent w stosunku do zeszłego roku oznacza także jeszcze większą redukcję emisji CO2, która powstaje przy produkcji cementu. W tym roku udało się ją zmniejszyć o 157 tys ton.

Tak wysoki wynik jest dowodem na to, że mądrze zarządzana energetyka węglowa może przynosić ograniczenie emisji, a rosnąca produkcja spoiwa pokazuje że jest popyt na rozwiązania na bazie popiołu z energetyki węglowej. Pomijając kontekst biznesowy, który oczywiście również jest dla nas ważny, najbardziej przy podsumowaniu roku 2018 cieszy fakt, że wskaźniki te pokazują tak naprawdę rosnącą świadomość dot. wykorzystania minerałów antropogenicznych.  – podkreśla Kamil Szczygielski, Prezes Grupy EKOTECH. – To świetnie rokuje na przyszłość, szczególnie w Polsce, gdzie nie wykorzystuje się w pełni potencjału tkwiącego w ubocznych produktach spalania węgla. – dodaje.

Jak zastosowanie TEFRY® ogranicza emisję CO2

Jednym ze składników cementu jest klinkier portlandzki – materiał do którego produkcji potrzebna jest bardzo wysoka temperatura. Wytwarza się ją poprzez spalanie paliw kopalnych, co prowadzi także do emisji CO2. Jak szacują naukowcy z Berkeley, 7 proc. CO2 co roku dostającego się do atmosfery powstaje właśnie przy produkcji cementu. Do produkcji TEFRY® stosuje się materiał nie wymagający dalszej obróbki termicznej – popiół węglowy.

Grupa EKOTECH swoją działalnością wpisuje się w założenia gospodarki bezodpadowej, eliminując problem składowania popiołu. Uwzględnia także fakt, że jeszcze przez wiele lat Polska będzie inwestowała w energetykę węglową. Rozwijanie przyjaznych klimatowi rozwiązań jest globalnym wyzwaniem – odbywającą się w Katowicach Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) była poświęcona m.in. ekologicznym technologiom.

Technologia wytwarzania TEFRY®, jej właściwości, a także przeznaczenie, wpisuje się w zagadnienia międzynarodowego szczytu klimatycznego, co tylko potwierdza, że obraliśmy najlepszy z możliwych kierunków w kontekście poprawy sytuacji klimatycznej nie tylko w Polsce, ale wszędzie tam, gdzie powstają uboczne produkty spalania. – zaznacza Szczygielski.

Co istotne, technologia ta sprawdza się w praktyce. Z wykorzystaniem spoiw TEFRA® w całym kraju zostało wybudowanych już przeszło 800 km dróg ekspresowych i autostrad, w tym m.in. oddany do użytku w tym roku odcinek trasy S3 między Nową Solą a Legnicą.

Najważniejsze to zmienić sposób postrzegania popiołu. W Polsce w przeważającej większości wciąż jest on uważany za odpad, z którym nie da się zrobić nic więcej, niż tylko go składować, co jest oczywiście kosztowne, zatruwa środowisko i najzwyczajniej w świecie stwarza problem. My udowodniliśmy, że popiół nie musi generować kosztów, a co ważniejsze odpowiednio przetworzony, przyczynia się do zmniejszenia emisji do atmosfery dwutlenku węgla – podsumowuje Prezes Zarządu EKOTECH.