Raport Klubu Rzymskiego już po polsku

24.04.2018

Z okazji pięćdziesięciolecia Klubu Rzymskiego, wpływowego think-tanku zajmującego się współczesnymi globalnymi problemami społeczno-gospodarczymi, światło dziennie ujrzała polska wersja raportu „Come On!” – ostatniej publikacji Klubu. Jej autorzy skupiają się na rozwiązaniach polityczno-społecznych, które w dobie rosnących napięć społecznych i postępującej degradacji środowiska naturalnego mają doprowadzić do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Polskie wydanie raportu o tytule „Ejże! Kapitalizm, krótkowzroczność, populacja i zniszczenie planety” to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej oraz Grupy Ekotech, będącej mecenasem publikacji. „Nasza działalność wpisuje się w założenia zrównoważonej gospodarki, o której wspominają też autorzy raportu. Dlatego postanowiliśmy zaangażować się w wydanie polskiej wersji Raportu, mając nadzieję, że przyczyni się to do rozpropagowania idei bardziej zrównoważonego przemysłu i świadomej konsumpcji” – zaznacza Kamil Szczygielski, prezes Grupy Ekotech.

Praca powstała pod redakcją dr Andersa Wijkmana oraz Ernsta von Weizsäckera. Dr Anders Wijkman od 2012 roku  jest współprzewodniczącym – wspólnie z profesorem Ernstem von Weizsäckerem – Klubu Rzymskiego; przewodniczącym Rady Zarządzającej Klimatem-KIC –  partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie UE, zajmującej się promowaniem innowacji w społeczeństwie niskoemisyjnym. Ernst von Weizsäcker jest biologiem, wiodącym niemieckim ekspertem w zakresie wydajności zasobów, zaangażowanym w działalność naukową i polityczną.

Publikacja stanowi przegląd aktualnych trendów i mechanizmów panujących w gospodarce i polityce, globalnych wyzwań, takich jak przeludnienie na świecie i potrzeba powstrzymania jego wzrostu.  Autorzy stawiają również pytania o to, czy ludzkość przegapiła już  sposobność do spełnienia celów klimatycznych. Odnoszą się także do problemów związanych z wdrażaniem zrównoważonej gospodarki. Poza ogólnymi pytaniami proponują także konkretne rozwiązania, takie jak na przykład alternatywne mierniki w stosunku do PKB.

Jak wskazują autorzy Raportu „aby mieć możliwość spełnienia celów paryskich, świat musi przejść szybką i dogłębną transformację swoich systemów wytwarzania i konsumpcji. Dla uniknięcia przekroczenia celu w postaci 2°C, intensywność węglowa gospodarki globalnej musi być ograniczana rocznie o co najmniej 6,2%”.

Dystrybucją Raportu zajmuje się wydawca: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@ibs.pw.edu.pl

O Klubie Rzymskim

Klub Rzymski jest niezależną, pozarządową organizacją NGO non-profit typu think tank o charakterze międzynarodowym. Jak sami o sobie piszą: „Opiera własne doświadczenie na wiedzy swoich członków. Ludzi ze wszystkich regionów świata, różnych kultur i historii, z różnych dziedzin nauki, porządku publicznego oraz z ośrodków akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i sektora korporacyjnego. Od momentu powstania (czterdzieści lat temu), rozwijał modele interdyscyplinarnej analizy, dialogu i działania w podstawowych wyzwaniach systemowych, które niezbędne są w określaniu przyszłości ludzkości.”