Konferencja „Popioły z Energetyki” 2021

15.10.2021

Tegoroczna konferencja „Popioły z Energetyki” za nami. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (PU UPS), organizator wydarzenia, już po raz 28. zaprosiła przedstawicieli branży, środowiska naukowego oraz władz lokalnych i centralnych do rozmów o polityce surowcowej państwa oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

Podczas trzech dni wypełnionych sesjami eksperckimi, poruszono najbardziej palące zagadnienia, a wśród nich temat transformacji energetycznej Europy i Polski oraz wpływu różnych scenariuszy miksu energetycznego na sytuację rodzimych UPS-ów.

– Najbliższe lata będą z pewnością dużym wyzwaniem dla branży. Wierzę jednak, że uboczne produkty spalania mogą stać się częścią rozwiązania na rzecz poprawy klimatu. Popioły lotne czy żużle można z powodzeniem wykorzystać na przykład w budownictwie w miejsce ograniczonych surowców naturalnych czy wysokoemisyjnych materiałów – mówi Kamil Szczygielski, CEO Grupy EKOTECH. – Nasze spoiwo TEFRA, które powstaje na bazie UPS-ów, od prawie dekady przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego inwestycji drogowych, kolejowych czy wielkopowierzchniowych w Polsce, a my mamy realny wkład w gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Wydarzenie było również okazją do wymiany doświadczeń i rozważań nad tym, jak racjonalnie i efektywnie kosztowo gospodarować cennymi zasobami, jakimi niewątpliwie są uboczne produkty spalania.

Nie zabrakło także dyskusji wokół raportu, który latem zaprezentował Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Po raz kolejny podkreślono potrzebę stosownych regulacji oraz normalizacji UPS-ów na poziomie europejskim i krajowym. Nawiązano też do rozporządzenia REACH dla popiołów klasycznych i aktualnego stanu rejestracji zgodnie z jego wymogami.