GRUPA EKOTECH rozwiązuje ogromny problem polskiej energetyki. Do czerwca przetworzyła ćwierć miliona ton popiołów, obniżając emisję CO2 o 50 tys ton.

04.07.2018

Od początku 2018 roku Grupa EKOTECH zagospodarowała 250 tys. ton popiołów węglowych, produkując z nich m.in. 100 tys. ton spoiwa hydraulicznego TEFRA. W ten sposób firma pomaga rozwiązać rosnący problem zagospodarowania popiołów, zalegających na składowiskach przy elektrowniach węglowych. O jego skali świadczy fakt, że już 5 lat temu roczna produkcja popiołu i innych minerałów pochodzących ze spalania w polskich elektrowniach przekroczyła 20 mln ton.

 Wedle światowych szacunków jedynie 60 proc. ubocznych produktów spalania (UPS) produkowanych przez globalną branżę energetyczną podlega ponownemu wykorzystaniu. Pozostałe 40 proc. zalega na składowiskach, stanowiąc obciążenie dla środowiska jak również elektrowni, płacących za ich zabezpieczenie i utrzymanie. W przypadku Polski współczynnik zagospodarowania UPS jest jeszcze niższy. GRUPA EKOTECH rozwiązuje ten problem, przetwarzając popiół na spoiwa hydrauliczne – tańszą i bardziej ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych produktów, takich jak beton i cement.

Produkcja klinkieru portlandzkiego, który jest składnikiem cementu, wymaga wytworzenia bardzo wysokiej temperatury. Przez to cały proces produkcyjny jest energochłonny oraz generuje duże zanieczyszczenie powietrza. Wyprodukowanie jednej tony cementu to łącznie około 700 kg CO2 wyemitowanego do atmosfery. Produkcja TEFRY nie wiąże się z żadną dodatkową emisją CO2, poza tą, która wiąże się ze spalaniem węgla w elektrowni. Mówiąc wprost: elektrownia wykonuje swoją pracę, spalając węgiel i produkując energię a my przetwarzamy to co pozostaje z tego spalania” – wyjaśnia Kamil Szczygielski, prezes zarządu GRUPY EKOTECH.

 

Spoiwa TEFRA poprawiają nośność podłoża, tak aby mogły one stanowić grunt pod inwestycje drogowe, kolejowe czy wielkopowierzchniowe (takie jak na przykład hale fabryczne). TEFRA jest też stosowana w budownictwie hydrotechnicznym (poprawianie parametrów wałów przeciwpowodziowych). Dzięki dużej wydajności instalacji produkcyjnej, spoiwa są produkowane na terenie elektrowni wtedy, gdy występuje na nie zapotrzebowanie. Popiół trafia wprost do instalacji produkcyjnej a z niej gotowy produkt jest transportowany bezpośrednio na plac budowy.

Plany na drugi kwartał 2018 roku

Produkcja TEFRY w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 25 proc. Na drugą połowę 2018 roku zakontraktowano już dostawę 150 tys. ton TEFRY. Dzięki temu do atmosfery dostanie się o 75 tys. ton CO2 mniej, a 250 tys. ton popiołu zamiast na składowisko trafi na plac budowy. Przetwarzanie popiołów przynosi korzyści nie tylko dla środowiska i branży budowlanej, ale także dla energetyki.

„Składowanie popiołów wiąże się nie tylko z dużym obciążeniem środowiska naturalnego i degradacją krajobrazu. To także duże obciążenie dla elektrowni, muszących płacić za utrzymanie i zabezpieczenie składowisk, uiszczać podatek od gruntów, na których te składowiska się znajdują oraz podatek od składowania. Zdejmujemy z firm energetycznych ten ciężar, przetwarzając popiół od razu na terenie elektrowni. Oszczędności z tego tytułu to kilka milionów złotych rocznie” – zaznacza Kamil Szczygielski.

 

O Grupie EKOTECH:

Pionier w zakresie przetwarzania UPS, działający na rynku od 1992 roku. Przez ostatnie 25 lat firma rozwinęła całą rodzinę produktów TEFRA. Składa się ona ze spoiw do osuszania i stabilizacji gruntów w budownictwie komunikacyjnym (TEFRA 15 i 25) oraz do tworzenia przesłon przeciwfiltracyjnych (TEFRA IN) w budownictwie melioracyjnym i geotechnicznym. Ze względu na swoją specjalizację jest także zaangażowana w projekty mające na celu wprowadzenie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Jego założeniem jest wydłużenie cyklu życia surowców, aby ograniczyć problem zanieczyszczania środowiska.