Grupa EKOTECH – podsumowanie 2021 roku

03.02.2022

Miniony rok był niewątpliwie pełen wyzwań. Rosnące ceny surowców i galopująca inflacja, to niełatwe warunki do prowadzenia firmy produkcyjnej, która w znacznej mierze opiera się na wieloletnich umowach. Możemy jednak śmiało powiedzieć, że zakończyliśmy go z sukcesem i patrzymy optymistycznie w przyszłość.

W 2021 roku dostarczaliśmy ponad 216 tysięcy ton naszego spoiwa hydraulicznego TEFRA® do realizacji 94 projektów, głównie z obszaru infrastruktury drogowej (76%) oraz związanych z budową obiektów wymagających podłoża o wysokiej nośności, takich jak centra handlowe, centra logistyczne czy fabryki – co stanowiło niemal 11%.

Do grona największych odbiorców naszego spoiwa TEFRA® w minionym roku możemy zaliczyć takie przedsiębiorstwa jak Budimex (prawie 40 tys. ton),  Polaqua (30 tys. ton), PORR (23 tys. ton), Dekpol (18,5 tys. ton) czy Strabag (16,5 tys. ton).

Wykorzystanie TEFRA® w miejsce tradycyjnych materiałów do stabilizacji i osuszania gruntu pozwoliło, w samym 2021 roku, na obniżenie śladu węglowego wspomnianych inwestycji o ponad 133 tysiące ton CO2e.

Cieszymy się, że nasze wieloletnie działania, jak i współpraca ze środowiskiem naukowym oraz eksperckim mają przełożenie na kształt gospodarki cyrkularnej Polski. Popioły, które dotychczas uważane były za odpad, w postaci TEFRA® wykorzystywane są m.in. w budownictwie komunikacyjnym jako bezpieczne, pełnowartościowe i przede wszystkim niskoemisyjne spoiwo.

Dziękujemy naszym partnerom biznesowym i kontrahentom za zaufanie, a także możliwość pozytywnego wpływu na kondycję środowiska naturalnego.

Kamil Szczygielski

CEO Grupy EKOTECH