Grupa EKOTECH partnerem raportu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”. Solidna dawka wiedzy już gotowa do pobrania

03.06.2019

Według danych Banku Światowego materiały budowlane stanowią połowę stałych odpadów wytwarzanych każdego roku na świecie. Ich ilość może być mniejsza, o ile budownictwo w obiegu zamkniętym zastąpi dotychczasowy model linearny (stwórz – użyj – wyrzuć).

Raport, przygotowany przez INNOWO Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polish Circular Hotspot prezentuje przykłady praktycznego zastosowania modelu cyrkularnego  oraz rozwiązania dla problematycznych kwestii dotyczących zagospodarowania odpadami budowlanymi.

Pobierz raport: Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce_raport

Raport jest zwieńczeniem organizowanych przez INNOWO w ramach Polish Circular Hotspot cyklu debat nt. zrównoważonego budownictwa. Zagadnienia związane z koniecznością zwrócenia się sektora budownictwa w kierunku modelu cyrkularnego przedstawione są z perspektywy przedstawicieli branży budowlanej, architektów, administracji państwowej oraz samorządów.

W Raporcie przeczytasz o:

  • Barierach systemowych blokujących rozwój budownictwa cyrkularnego
  • Możliwych modelach wsparcia rozwiązań cyrkularnych
  • Technologiach w służbie budownictwa cyrkularnego

W gronie partnerów publikacji, poza Grupą EKOTECH, znalazły się także Armstrong Ceiling Solutions, Forbo Flooring Systems i Grupa Synthos.