Combined Shape Created with Sketch. go back

Korzyści dla biznesu

Produkując nasze spoiwa hydrauliczne rozwiązujemy problem składowania popiołów, stanowiący jedno z największych wyzwań dla branży energetycznej. Dla elektrowni popioł zawsze będzie odpadkiem. Dla nas jest to natomiast cenny materiał.

  • Oferujemy proste, efektywne cenowo rozwiązania;
  • Nasi Klienci zyskują dzięki bardzo korzystnemu stosunkowi korzyści do nakładów;
  • Dbamy o portfele naszych Klientów, zwiększając ich oszczędności;
  • Zapewniamy pełne wsparcie, bezpieczeństwo oraz elastyczność.

instalacja produkcyjna

Nasza instalacja znajduje się na terenie Elektrowni w Koninie, w bezpośredniej bliskości silosów retencyjnych popiołu. Składa się z dwóch jednostek, zdolnych łącznie do produkcji 215 ton spoiwa TEFRA® na godzinę.

T3 - transfer technologii TEFRA®

Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie:

sprzętu

oprogramowania

receptur

logistyki

implementacji (standardów i procedur)