Grupa EKOTECH – podsumowanie 2021 roku

Miniony rok był niewątpliwie pełen wyzwań. Rosnące ceny surowców i galopująca inflacja, to niełatwe warunki do prowadzenia firmy produkcyjnej, która w znacznej mierze opiera się na wieloletnich umowach. Możemy jednak śmiało powiedzieć, że zakończyliśmy go z sukcesem i patrzymy optymistycznie w przyszłość.

W 2021 roku dostarczaliśmy ponad 216 tysięcy ton naszego spoiwa hydraulicznego TEFRA® do realizacji 94 projektów, głównie z obszaru infrastruktury drogowej (76%) oraz związanych z budową obiektów wymagających podłoża o wysokiej nośności, takich jak centra handlowe, centra logistyczne czy fabryki – co stanowiło niemal 11%.

Do grona największych odbiorców naszego spoiwa TEFRA® w minionym roku możemy zaliczyć takie przedsiębiorstwa jak Budimex (prawie 40 tys. ton),  Polaqua (30 tys. ton), PORR (23 tys. ton), Dekpol (18,5 tys. ton) czy Strabag (16,5 tys. ton).

Wykorzystanie TEFRA® w miejsce tradycyjnych materiałów do stabilizacji i osuszania gruntu pozwoliło, w samym 2021 roku, na obniżenie śladu węglowego wspomnianych inwestycji o ponad 133 tysiące ton CO2e.

Cieszymy się, że nasze wieloletnie działania, jak i współpraca ze środowiskiem naukowym oraz eksperckim mają przełożenie na kształt gospodarki cyrkularnej Polski. Popioły, które dotychczas uważane były za odpad, w postaci TEFRA® wykorzystywane są m.in. w budownictwie komunikacyjnym jako bezpieczne, pełnowartościowe i przede wszystkim niskoemisyjne spoiwo.

Dziękujemy naszym partnerom biznesowym i kontrahentom za zaufanie, a także możliwość pozytywnego wpływu na kondycję środowiska naturalnego.

Kamil Szczygielski

CEO Grupy EKOTECH

Konferencja „Popioły z Energetyki” 2021

Tegoroczna konferencja „Popioły z Energetyki” za nami. Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (PU UPS), organizator wydarzenia, już po raz 28. zaprosiła przedstawicieli branży, środowiska naukowego oraz władz lokalnych i centralnych do rozmów o polityce surowcowej państwa oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

Podczas trzech dni wypełnionych sesjami eksperckimi, poruszono najbardziej palące zagadnienia, a wśród nich temat transformacji energetycznej Europy i Polski oraz wpływu różnych scenariuszy miksu energetycznego na sytuację rodzimych UPS-ów.

– Najbliższe lata będą z pewnością dużym wyzwaniem dla branży. Wierzę jednak, że uboczne produkty spalania mogą stać się częścią rozwiązania na rzecz poprawy klimatu. Popioły lotne czy żużle można z powodzeniem wykorzystać na przykład w budownictwie w miejsce ograniczonych surowców naturalnych czy wysokoemisyjnych materiałów – mówi Kamil Szczygielski, CEO Grupy EKOTECH. – Nasze spoiwo TEFRA, które powstaje na bazie UPS-ów, od prawie dekady przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego inwestycji drogowych, kolejowych czy wielkopowierzchniowych w Polsce, a my mamy realny wkład w gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Wydarzenie było również okazją do wymiany doświadczeń i rozważań nad tym, jak racjonalnie i efektywnie kosztowo gospodarować cennymi zasobami, jakimi niewątpliwie są uboczne produkty spalania.

Nie zabrakło także dyskusji wokół raportu, który latem zaprezentował Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. Po raz kolejny podkreślono potrzebę stosownych regulacji oraz normalizacji UPS-ów na poziomie europejskim i krajowym. Nawiązano też do rozporządzenia REACH dla popiołów klasycznych i aktualnego stanu rejestracji zgodnie z jego wymogami.

Grupa EKOTECH dołączyła do programu „Firma z sercem”

UNICEF już od ponad 75 lat działa na rzecz poprawy warunków życia dzieci z różnych zakątków świata, często dotkniętych konfliktami zbrojnymi, katastrofami naturalnymi czy kryzysami humanitarnymi. Stara się przeciwdziałać skrajnemu ubóstwu, nierównościom społecznym oraz niedożywieniu, które niestety dla wielu dzieci i ich rodzin są nieodłącznymi elementami codzienności.

Organizacja pomaga dzieciom z ponad 190 krajów broniąc ich praw, wspierając ich edukację, a często i ratując życie. Dzięki darczyńcom indywidualnym, jak i biznesowym, UNICEF może docierać z pomocą jeszcze szybciej i skuteczniej.

W czerwcu br. Grupa EKOTECH dołączyła do programu UNICEF Polska – „Firma z sercem” i przez najbliższy rok będzie jednym z partnerów wspierających organizację finansowo.

Każde dziecko zasługuje na radosne i bezpieczne dzieciństwo, a UNICEF jako globalna organizacja ma możliwość niesienia realnej pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Wspierając UNICEF, uczestniczymy w budowaniu stabilniejszego i lepszego świata dla dzieci – mówi Kamil Szczygielski, CEO Grupy EKOTECH.

Grupa EKOTECH – podsumowanie 2020 roku

Kiedy na początku 2020 roku prawie z dnia na dzień zmieniła się rzeczywistość, jaką znaliśmy, ciężko było przewidzieć, jak będzie wyglądało jego podsumowanie. Teraz możemy śmiało powiedzieć – mimo wielu przeciwności, z którymi przyszło nam się zmierzyć, daliśmy radę. Budowane przez lata zaufanie wśród dostawców, przewoźników oraz kontrahentów, okazało się kapitałem nie do przecenienia w czasach niepewności na rynku.

Rok 2020 zamykamy więc ze 105 zrealizowanymi projektami i prawie 239 tysiącami ton TEFRA® dostarczonej głównie na potrzeby rozbudowy infrastruktury drogowej. Wśród największych odbiorców naszego spoiwa znalazły się znane i cenione firmy, takie jak: STRABAG, Budimex, POLAQUA oraz PORR, z którymi z sukcesem współpracujemy przy kolejnych już inwestycjach.

Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, współpracownikom i partnerom biznesowym za wspólne budowanie istotnych dla Polski połączeń komunikacyjnych w duchu zrównoważonego rozwoju.

 

Kamil Szczygielski

CEO Grupy EKOTECH

tefra.eu – strona w całości poświęcana naszemu spoiwu

TEFRA® jest naszym flagowym produktem, który na polskim rynku jest znany i stosowany od prawie 10 lat. Teraz przygotowaliśmy specjalną stronę internetową w całości poświęconą naszemu spoiwu hydraulicznemu. Na tefra.eu zebraliśmy najważniejsze informacje na temat tego produktu – od jego właściwości, poprzez sposób aplikacji, po przykłady wykorzystania. Czym jest TEFRA®? Jakie korzyści z jej stosowania wynikają dla inwestora i środowiska? Odpowiedzi na te pytanie i wiele innych dotyczących TEFRA® znajdują się na tefra.eu. Zapraszamy!

XXVII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki”

Za nami XXVII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki” zorganizowana przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spalania. Po raz kolejny spotkaliśmy się m.in. z przedstawicielami sektora energetycznego i świata nauki. Tegoroczne wydarzenie, jak wszystkie poprzednie edycje, było cenną platformą wymiany poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń polskich i zagranicznych specjalistów z obszaru energetyki, gospodarki obiegu zamkniętego i UPS.

Ten rok obfitował w szereg zdarzeń, które pośrednio lub bezpośrednio wpłynęły na branżę UPS. Konferencja była więc doskonałą okazją do rozmowy na temat wyzwań i perspektyw, przed jakimi stoimy zarówno w skali krajowej, jak i globalnej. Po raz kolejny zabraliśmy też głos w ważnej dla nas dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju i miejsca ups-ów w dążeniu do gospodarki bezodpadowej – mówi Kamil Szczygielski, CEO Grupy EKOTECH.

Wśród najważniejszych, poruszonych przez prelegentów i panelistów, zagadnień znalazły się te związane z Europejskim Zielonym Ładem i równowagą klimatyczną, perspektywami rozwoju energetyki na najbliższe lata czy symbiozą górnictwa i energetyki w procesie transformacji. W programie nie zabrakło też miejsca na omówienie systemu REACH, a dokładnie aktualizacji rozporządzenia oraz wynikających z niego obowiązków dla firm, gospodarczego wykorzystania ups-ów w ujęciu naukowym i praktycznym, czy kwestii poświęconych technologii i poprawy jakości ubocznych produktów spalania. Przypomniano nadal aktualne założenia Bezodpadowej Energetyki Węglowej i esencję projektu TEFRA.

EKOTECH jednym z Diamentów Forbesa

Magazyn biznesowy Forbes opublikował niedawno listę Diamentów Forbesa 2020, zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. W gronie laureatów znalazł się EKOTECH Trade, jedna ze spółek Grupy EKOTECH. Ranking opracowywany jest przez Bisnode Polska we współpracy z redakcją miesięcznika.   

W zestawieniu znalazły się przedsiębiorstwa, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swą wartość. Każdej z nich niezależna wywiadownia Bisnode Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności i pozytywny rating ryzyka współpracy. Wyłonione firmy musiała cechować również wysoka płynność bieżąca i brak zaległości z płatnościami. Niezbędne było także wykazanie dodatniego wyniku finansowego oraz wartości kapitałów własnych.

Dołączenie do prestiżowego grona laureatów Diamentów Forbesa to dla nas ważny moment. Niewątpliwie jest potwierdzeniem prężnego rozwoju naszej firmy, ale też wartości naszego produktu i know how zdobytego przez lata pracy w branży budowlanej – mówi Kamil Szczygielski, CEO Grupy EKOTECH.

EKOTECH Trade zajął 420 pozycję wśród firm z województwa mazowieckiego osiągających przychody rzędu 5-50 mln zł. W rankingu Diamenty Forbesa 2020 znalazło się 4035 przedsiębiorstw.

Z metodologią powstawania rankingu można zapoznać się tutaj.

Konferencja „Popioły z Energetyki” oraz cykl wydarzeń w ramach Circular Week

Ostatnie dni były pełne wydarzeń i spotkań, które, mamy nadzieję, zaowocują jeszcze większą świadomością społeczeństwa oraz władz w temacie gospodarki w obiegu zamkniętym, w tym potencjału, jaki drzemie w ubocznych produktach spalania z energetyki (UPS).

W dniach 8-10 października uczestniczyliśmy w konferencji „Popioły z Energetyki”, która stanowi unikalną platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowców i praktyków z sektora energetyki węglowej, a także przedsiębiorstw związanych z obszarem UPS-ów.

Popioły, jako uboczny efekt spalania węgla, niejednokrotnie trafiają po prostu na składowiska. To ogromne marnotrawstwo surowca, który można wykorzystać na przykład w budownictwie drogowym. Jako członkowie Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania staramy się to zmienić – mówi Kamil Szczygielski, Prezes Zarządu Grupy EKOTECH. –  Efekty widać m.in. w dokumencie „Mapa drogowa  transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, niedawno przyjętym przez Radę Ministrów. I właśnie ten dokument oraz wskazane w nim działania regulacyjne wspierające wykorzystanie UPS-ów z energetyki były jednymi z tematów poruszonych podczas tegorocznej konferencji – dodaje.

Więcej informacji o Mapie drogowej GOZ oraz jej treść do pobrania dostępne są tutaj.

Nasza firma, Grupa EKOTECH, została także partnerem strategicznym Circular Week – cyklu wydarzeń organizowanych w wybranych miastach europejskich w dniach 7-13 października. Ich zwieńczeniem był Mazovia Circular Congress w Warszawie, z udziałem międzynarodowych ekspertów oraz praktyków w obszarze gospodarki cyrkularnej. Przybliżanie idei takiego modelu gospodarki i wskazywanie praktycznych rozwiązań, które można wdrożyć zarówno na poziomie jednostki, jak i przedsiębiorstwa czy kraju, jest ogromnie ważne.

Czy polska energetyka węglowa może być w przyszłości bezodpadowa? Naszym zdaniem – tak!

 

Grupa EKOTECH partnerem raportu „Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce”. Solidna dawka wiedzy już gotowa do pobrania

Według danych Banku Światowego materiały budowlane stanowią połowę stałych odpadów wytwarzanych każdego roku na świecie. Ich ilość może być mniejsza, o ile budownictwo w obiegu zamkniętym zastąpi dotychczasowy model linearny (stwórz – użyj – wyrzuć).

Raport, przygotowany przez INNOWO Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polish Circular Hotspot prezentuje przykłady praktycznego zastosowania modelu cyrkularnego  oraz rozwiązania dla problematycznych kwestii dotyczących zagospodarowania odpadami budowlanymi.

Pobierz raport: Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce_raport

Raport jest zwieńczeniem organizowanych przez INNOWO w ramach Polish Circular Hotspot cyklu debat nt. zrównoważonego budownictwa. Zagadnienia związane z koniecznością zwrócenia się sektora budownictwa w kierunku modelu cyrkularnego przedstawione są z perspektywy przedstawicieli branży budowlanej, architektów, administracji państwowej oraz samorządów.

W Raporcie przeczytasz o:

  • Barierach systemowych blokujących rozwój budownictwa cyrkularnego
  • Możliwych modelach wsparcia rozwiązań cyrkularnych
  • Technologiach w służbie budownictwa cyrkularnego

W gronie partnerów publikacji, poza Grupą EKOTECH, znalazły się także Armstrong Ceiling Solutions, Forbo Flooring Systems i Grupa Synthos.

Grupa EKOTECH w 2018 roku przetworzyła dla budownictwa ponad 300 tys. ton popiołu z energetyki węglowej. Posłużył do budowy m.in. trasy S3

Grupa EKOTECH, rozwijająca od ponad 20 lat technologię przetwarzania popiołu węglowego w produkty budowlane, w 2018 roku dostarczyła na place budów 319 tys. ton spoiwa TEFRA®. To bardziej ekologiczny zamiennik cementu i wapna, który został wykorzystany m.in. przy budowie oddanego w tym roku odcinka trasy ekspresowej S3 między Nową Solą a Legnicą.

Zwiększenie produkcji TEFRY® o 22 procent w stosunku do zeszłego roku oznacza także jeszcze większą redukcję emisji CO2, która powstaje przy produkcji cementu. W tym roku udało się ją zmniejszyć o 157 tys ton.

Tak wysoki wynik jest dowodem na to, że mądrze zarządzana energetyka węglowa może przynosić ograniczenie emisji, a rosnąca produkcja spoiwa pokazuje że jest popyt na rozwiązania na bazie popiołu z energetyki węglowej. Pomijając kontekst biznesowy, który oczywiście również jest dla nas ważny, najbardziej przy podsumowaniu roku 2018 cieszy fakt, że wskaźniki te pokazują tak naprawdę rosnącą świadomość dot. wykorzystania minerałów antropogenicznych.  – podkreśla Kamil Szczygielski, Prezes Grupy EKOTECH. – To świetnie rokuje na przyszłość, szczególnie w Polsce, gdzie nie wykorzystuje się w pełni potencjału tkwiącego w ubocznych produktach spalania węgla. – dodaje.

Jak zastosowanie TEFRY® ogranicza emisję CO2

Jednym ze składników cementu jest klinkier portlandzki – materiał do którego produkcji potrzebna jest bardzo wysoka temperatura. Wytwarza się ją poprzez spalanie paliw kopalnych, co prowadzi także do emisji CO2. Jak szacują naukowcy z Berkeley, 7 proc. CO2 co roku dostającego się do atmosfery powstaje właśnie przy produkcji cementu. Do produkcji TEFRY® stosuje się materiał nie wymagający dalszej obróbki termicznej – popiół węglowy.

Grupa EKOTECH swoją działalnością wpisuje się w założenia gospodarki bezodpadowej, eliminując problem składowania popiołu. Uwzględnia także fakt, że jeszcze przez wiele lat Polska będzie inwestowała w energetykę węglową. Rozwijanie przyjaznych klimatowi rozwiązań jest globalnym wyzwaniem – odbywającą się w Katowicach Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) była poświęcona m.in. ekologicznym technologiom.

Technologia wytwarzania TEFRY®, jej właściwości, a także przeznaczenie, wpisuje się w zagadnienia międzynarodowego szczytu klimatycznego, co tylko potwierdza, że obraliśmy najlepszy z możliwych kierunków w kontekście poprawy sytuacji klimatycznej nie tylko w Polsce, ale wszędzie tam, gdzie powstają uboczne produkty spalania. – zaznacza Szczygielski.

Co istotne, technologia ta sprawdza się w praktyce. Z wykorzystaniem spoiw TEFRA® w całym kraju zostało wybudowanych już przeszło 800 km dróg ekspresowych i autostrad, w tym m.in. oddany do użytku w tym roku odcinek trasy S3 między Nową Solą a Legnicą.

Najważniejsze to zmienić sposób postrzegania popiołu. W Polsce w przeważającej większości wciąż jest on uważany za odpad, z którym nie da się zrobić nic więcej, niż tylko go składować, co jest oczywiście kosztowne, zatruwa środowisko i najzwyczajniej w świecie stwarza problem. My udowodniliśmy, że popiół nie musi generować kosztów, a co ważniejsze odpowiednio przetworzony, przyczynia się do zmniejszenia emisji do atmosfery dwutlenku węgla – podsumowuje Prezes Zarządu EKOTECH.