Ponad 25 lat
doświadczenia

Historia Grupy EKOTECH sięga 1992 roku. Nasze pierwsze projekty dotyczyły rekultywacji i makroniwelacji terenów zdegradowanych.

Z czasem rozszerzyliśmy naszą działalność o produkcję specjalistycznych materiałów budowlanych na bazie minerałów antropogenicznych. Przełomowy dla nas był rok 2008, gdy w ramach projektu TEFRA® rozpoczęliśmy prace nad rodziną nowoczesnych spoiw hydraulicznych. Dotychczas sprzedaliśmy ich ponad milion ton, dzięki czemu marka TEFRA® stała się znakiem rozpoznawczym naszej Grupy.

BIznes oparty
na innowacji

Grupa EKOTECH jest firmą powstałą dzięki innowacjom. Nieustannie udoskonalamy nasze produkty, rozwijając współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi, m.in. Politechniką Warszawską oraz Częstochowską i Łódzką oraz  Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Współpracujemy również z licznymi instytutami, w tym: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Energetyki i Nawozów Sztucznych w Puławach oraz krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą.

 

Nasza technologia
2013 87 tys. ton
2014 115 tys. ton
2015 120 tys. ton
2016 200 tys. ton
2017 250 tys. ton
2018 319 tys. ton
2013 53 tys. ton
2014 72 tys. ton
2015 62 tys. ton
2016 136 tys. ton
2017 172 tys. ton
2013 44 tys. ton
2014 60 tys. ton
2015 51 tys. ton
2016 112 tys. ton
2017 148 tys. ton
_DSC0066